Díva Travel

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Díva Travel Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u. 17., a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a divatravel.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 

2. Adatvédelem

Az adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail, stb. címe alapján.

2.1 Kapcsolattartás jogi személyiségű partnerekkel, ügyfelekkel

Az adatkezelés célja: A Szervezet külső kommunikációja során a munkavállalók személyes adatainak kezelése annak érdekében, hogy a jogi személyiségű partnerekkel, ügyfelekkel, vásárlókkal való kommunikációját megkönnyítse és megszemélyesítse.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: Munkaviszony fennállása során

2.2. Irodában történő utazás értékesítési tevékenység természetes személy részére számlaadási kötelezettséggel

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő utazás értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően, utazási szerződés elkészítése
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, úti okmány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma, állampolgárság, kiállítás országa
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év

2.3. Irodában történő értékesítési tevékenység jogi személyiségű ügyfél részére

Az adatkezelés célja: Jogi személyiségű vásárlók (cégek) számára történő értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően, utazási szerződés elkészítése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig

2.4. Irodában történő ajánlatadás természetes személy részére

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Ajánlatban szereplő utazás dátumáig

2.5. Weboldalon történő ajánlatadás természetes személy részére

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Ajánlatban szereplő utazás dátumáig

2.6. Irodában történő ajánlatadás jogi személyiségű ügyfél részére

Az adatkezelés célja: Jogi személyiségű vásárlók (cégek) számára ajánlatadás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig

2.7. Bankszámla kivonat

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) utalásáról információ
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, bankszámlaszám
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év

2.8. Fizetés igazolás

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) utalásáról információ bekérés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, bankszámlaszám
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Fizetés rögzítéséig

2.9. Utazási / Nászutas-utalvány értékesítése

Az adatkezelés célja: Utazási - Nászutas-utalvány értékesítésekor a fizető fél számára számlát kell kiállítani, melyhez a számviteli szabályoknak megfelelő adatok kezelése szükséges
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, számlázási cím
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Megrendeléstől számított 8 év

2.10. Távoli hitelkártyás fizetés

Az adatkezelés célja: Hitelkártya adatok kezelése távoli hitelkártyás fizetéshez
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Kártyabirtokos neve, Kibocsátó bank, Kártyaszám, Lejárat, CVV
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Tranzakció jóváhagyását követően azonnal megsemmisítendő

2.11. Utaslista kezelés

Az adatkezelés célja: Csoportos utazás esetén utaslista összeállítása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, útlevélszám
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 1 év

2.12. Utaslista kezelés, továbbítás 3. országba

Az adatkezelés célja: EU-n kívülre történő csoportos utazás esetén utaslista összeállítása, adatok továbbítása 3. ország-beli partnereknek
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, útlevélszám
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 1 év

2.13. Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Utazással kapcsolatos ügyfélpanaszok kezeléséhez szükséges adatok
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
A kezelt adatok köre: Név, telefon, email
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 1 év

2.14. Vízum ügyintézés

Az adatkezelés célja: Vízumköteles országba történő utazás esetén a vízumügyintézéshez szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása a célpont ország hatóságának
Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó
A kezelt adatok köre: Vízumügyintézéshez szükséges adatok, célországtól függően változhat
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Nem kerül tárolásra

2.15. Biztosítási ügyintézés

Az adatkezelés célja: Biztosításkötés esetén a biztosításhoz szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása a biztosítótársaság rendszerébe
Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó
A kezelt adatok köre: Biztosításkötéshez szükséges adatok, biztosítótól és kötvénytől függően változhat
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Nem kerül tárolásra

2.16. Repülőjegy foglalás

Az adatkezelés célja: Repülőjegy foglalásához a jegykiállító iroda megbízásából a szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása
Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó
A kezelt adatok köre: Név, születési hely, idő, útiokmány adatok
Az adatok továbbításának címzettje: A Szervezet nevében eljáró munkavállalók
Az adatkezelés időtartama: Nem kerül tárolásra
 

3. Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelő-t arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

3.1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

3.2. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

3.3. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

3.4. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az adatforrásokra vonatkozó információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3.5. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3.6. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3.8. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3.9. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.10. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
 

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:


Név: Díva Travel Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u.17.
Cégjegyzékszám: 01-09-402099
Adószám: 32003246-2-43
Engedélyszám: U-001977
Belső adatvédelmi felelős neve: Fábrik Nóra
Elérhetőségei: (+36) 20 370 3650 info@divatravel.hu

 

5. Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Könyvelő
Név: BILANCHIO-OMEGA Könyviteli, Számviteli Szolgáltató Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Katona József utca 2/d. 2.em., 1 ajtó
E-mail cím: info@brennerk.hu
 

Weboldal
Név: TRAVELGATE Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
E-mail cím: info@travelgate.hu
Weboldal: www.travelgate.hu
Tel: 06 1 210 0048
 

Ügyviteli Rendszer – TRAVELGATE Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
E-mail cím: info@travelgate.hu
Weboldal: www.travelgate.hu
Tel: 06 1 210 0048
 

Utasbiztosítás rendszer / utasbiztosítás - Európai Utazási Biztosító Zrt.
Név: EUB Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
E-mail cím: kezesi@eub.hu
Tel: 06 1 452 3313

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2024. január 1.

még töltünk